CLUB REGELS

  • De lesblokjes dienen voor de les aangekocht te worden aan de toog in de kantine voor 2.00€
    We werken hiervoor met een beurtenkaart.

  • Aan de leden wordt gevraagd om stipt op tijd te komen voor de lessen.

  • Zoek voor de training de plasweide op samen met je hond. Ruim ook daar steeds netjes de kakjes op, we hebben daarvoor op elk terrein een vuilblik liggen om dit daarna naar de mesthoop te ledegen.

  • Slipketting, sliptouw, prikbanden en andere folteringtuigen worden niet geduld, ook stampen en slaan naar de hond is ten strengste verboden.

  • Wat heb je nodig voor een training: Halsband/harnas met leiband (bij voorkeur geen flexi), voldoende voeding als beloning, een speeltje voor apport, kakzakjes, je stempelkaartje en goed humeur!

  • Honden moeten aan de leiband. Na de training is er wel de mogelijkheid om de honden te laten loslopen en te laten spelen dit kan enkel op het verste plein, blijf steeds in de buurt van jullie hond! Ook daar geen plasjes en kakjes.

  • De kantine is rookvrij. Roken kan op het overdekt terras

Wij hopen op een goede samenwerking tussen alle leden en dat er rekening wordt gehouden met deze eenvoudige regels. Dat maakt het leven aangenamer voor iedereen.

Bedankt!

Huishoudelijk regelement

ART/1.

De raad van beheer beheert de club als "feitelijke vereninging"


ART/2.

Het dagelijks bestuur bepaalt de goede werking van het clubleven.


ART/3.

Meerdere werkgroepen kunnen worden opgericht volgens noodzaak. ze werken steeds onderleiding van één persoon uit het dagelijks bestuur, onder andere werkgroep onderhoud terreinen en toestellen, werkgroep instructeurs en werkgroep feestactiviteit.


ART/4.

De raad van beheer neemt aan of weigert een verzoek tot aansluiting, zonder verdere uitleg schuldig te zijn.


ART/5.

Ieder lid die in het bezit is van een lidkaart van D'Ardoy dogs is verzekerd bij de algemene verzekeringspolis van Sporta en dit volgens de normen die door Bloso worden opgelegd.


ART/6.

De aansluiting van de leden word iederjaar op inschrijvingsdatum hernieuwd. de raad van beheer bepaalt de grootte van het lidgeld en mag dit per kalenderjaar herzien.


ART/7.

Elk lid dient het huishoudelijk reglement van de club na te leven.


ART/8.

Alle aan de club afgestane materialen of voor de club gemaakte materialen of toestellen blijven steeds eigendom van de club, tenzij daaroor een duidelijke overeenkomst is in het bezit van beide partijen.


ART/9.

De officiële trainingsdagen en regeling wordt door het bestuur bepaald. Buiten die voorgestelde uurroosters zijn de terreinen verboden toegang. Tijdens de lessen zijn toeschouwers verplicht zich buiten de terreinen te houden. Hiervoor zijn banken aan de zijkant voorzien zodat zij ook niets hoeven te missen.ART/10.

Een pup kan deelnemen van zoda hij zijn eerste puppyvaccinaties heeft ontvangen. Iedere hond moet ingeënt zijn tegen alle wettelijk verplichte hondenziektes, het bestuur heeft het recht het inentingsboekje te controleren.


ART/11.

De leden moeten hun hond verzorgt op het terrein laten komen, een instructeur heeft de toelating een baas met een onverzorgde hond toegang tot de lessen te weigeren. Hondenmishandeling op of rond het terrein wordt gesanctioneerd en kan een volledige uitsluiting tot gevolg hebben zonder verdere uitleg of terugvergoeding


ART/12.

Leden die naar de lessen komen moeten hun hond aan de leiband houden, ook van en naar de parking. Dit om veiligheidsnormen te respecteren. Loopse teven worden niet toegelaten tijdens de trainingen.


ART/13.

Hondenpoep op of rond het terrein wordt onmiddelijk opgeruimd door de baas. Op het terrein zijn zijn schoppen aanwezig om deze vlot op te ruimen. Je mag ten alle tijde het hondentoilet met je hond opzoeken. Per plasje of kakje moet het baasje 0,50€ afgeven in de kantine.


ART/14.

Onze lesgevers zijn ware hondenliefhebbers die de verantwoordelijkheid hebben aanvaard hun ervaring met betrekking tot honden en hun opvoeding aan u over te dragen. Tracht dan ook hun inzet te waarden en hun aanwijzingen op te volgen.


ART/15.

De liefhebbers dienen op tijd aanwzig te komen, laatkomers wachten op een seintje van de lesgever alvorens het terrein te betreden. Materiaal stuk gemaakt door de hond worden hersteld of vergoed door de eigenaar .


ART/16.

Vooraleer je het terrein betreed, moet je in het bezit zijn van een 'trainingsblokje'. Dit kan je aankopen in de kantine, voor € 1,50, je krijgt ook nog een gratis drankbon bij het blokje. Het blokje zal door de lesgever gevraagd worden bij het betreden van de terreinen.


ART/17.

In de kantine geld een algemeen rookverbod, roken kan onder het (verwarmd) afdak net voor de kantine.


ART/18.

Parkeren van auto's op het terrein van D'Ardoy dogs is enkel toegelaten voor het laden en lossen en voor mindervaliden.Breng steeds je goed humeur mee naar D'Ardoy dogs zodat er enkel een hartelijke en ongedwongen sfeer heerst. Tenslotte gaat het hier om een hobby.


Aangepast op 24 februari 2018

voor leden, lesgevers en bestuur.